Overschakelen van offline naar online werken (2023)

Outlook

Problemen oplossen

Problemen oplossen

Overschakelen van offline naar online werken

Outlook voor Microsoft 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Meer...Minder

In Outlook kunt u online of offline werken met de mailserver.

Nieuwere versiesOffice 2010Office 2007

Hoe weet u of u offline of online werkt in Outlook? Er zijn visuele aanwijzingen, te beginnen met de statusbalk onder in het Outlook-venster. Als een van de volgende statusindicatoren wordt weergegeven, betekent dit dat Outlook niet is verbonden met uw e-mailserver.

Overschakelen van offline naar online werken (1) of Overschakelen van offline naar online werken (2)

U kunt pas weer e-mail verzenden of ontvangen als u opnieuw verbinding maakt.

Status: offline werken

Offline werken is meestal een keuze. Teruggaan naar de modus Online werken is een eenvoudig proces.

 • Ga in Outlook naar het tabblad Verzenden/ontvangen en kies Offline werken om opnieuw verbinding te maken.

  Overschakelen van offline naar online werken (3)

Notities:

 • Als de achtergrond van de knop Offline werken is gearceerd (zoals in bovenstaande afbeelding), bent u niet verbonden. Als de achtergrond echter helder is, bent u wel verbonden.

  (Video) Should You Use an Offline or Online Account? - Windows 10 & 11 Tutorial

 • Als u de knop Offline werken niet ziet en uw e-mailaccount een Microsoft Exchange Server- ofMicrosoft 365-account is, isExchange-modus met cache mogelijk uitgeschakeld. Volg de stappen in Exchange-modus met cache inschakelen als u deze instelling wilt wijzigen. Of neem contact op met de persoon die de Exchange-server voor uw organisatie beheert.
  U wordt aangeraden de modus Exchange cache altijd in te schakelen met eenMicrosoft 365 account.

Status: Verbinding verbroken

Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom u geen verbinding hebt met Outlook. Hier volgen slechts enkele voorbeelden van mogelijke oorzaken.

 • Als uw internetverbinding werkt, is er mogelijk een probleem met de mailserver.

 • Als u zich bij uw e‐mailadres kunt aanmelden vanaf een website ﴾bijvoorbeeld http://outlook.com﴿, controleert u of u op die manier e‐mail kunt ontvangen en verzenden. Als de e-mail op de website niet werkt, neemt u contact op met uw technische ondersteuning of uw e-mailprovider.

 • Als u op de website e-mail kunt verzenden en ontvangen, is uw mailserver in orde. Het is echter mogelijk dat uw computer updates nodig heeft of er is een probleem met uw accountinstellingen.

Tips voor het opnieuw verbinding maken met Outlook

Hier volgen enkele mogelijke manieren om opnieuw verbinding te maken met Outlook.

De status Offline werken opnieuw instellen

Controleren op updates

 • Lees het onderwerp Controleren op updates en installeer eventuele vereiste updates.

Een nieuw profiel maken

Maak een nieuw profiel om de mogelijkheid uit te sluiten dat uw huidige Outlook-profiel een fout bevat. Als u Outlook met het nieuwe profiel opent en nog steeds niet bent verbonden, probeer dan uw account te verwijderen en opnieuw toe te voegen.

 1. Klik in het deelvenster Map met de rechtermuisknop op de naam van uw account en kies Verwijderen<naam van het account>.

 2. Volg de stappen in Het account opnieuw toevoegen om verder te gaan.

Belangrijk: Office 2010 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Als op de statusbalk onder in het Microsoft Outlook-venster de melding Offline werken wordt weergegeven, betekent dit dat de verbinding tussen Outlook en de e-mailserver is verbroken. U kunt pas weer e-mail verzenden of ontvangen nadat de verbinding is hersteld.

Overschakelen van offline naar online werken (4)

Controleer eerst of uw internetverbinding werkt door verbinding te maken met een website. Als uw internetverbinding werkt, probeert u opnieuw verbinding maken met de e-mailserver. Ga als volgt te werk:

 1. Klik op Verzenden/Ontvangen.

  Als Outlook is ingesteld op Offline werken, is deze knop gemarkeerd.

  Overschakelen van offline naar online werken (5)

 2. Klik op Offline werken om weer online te gaan werken.

  Als er weer verbinding is met de server, heeft de knop Offline werken een effen achtergrond:

  Overschakelen van offline naar online werken (6)

Niet gelukt? Als u het e-mailaccount kunt gebruiken met een website, zoals Outlook.com, controleer dan of u via die site e-mail kunt ontvangen en verzenden. Als dat niet werkt, neemt u voor hulp contact op met de technische ondersteuning of uw e-mailprovider.

Als het via de website wel lukt om e-mail te ontvangen en versturen, ligt het probleem niet bij de e-mailserver. Het is mogelijk dat er updates nodig zijn voor Outlook of dat er een probleem is met de instellingen van het e-mailaccount. Als u een Exchange-account gebruikt, controleert u op updates en installeert u alle vereiste updates. (Het is trouwens altijd een goed idee om regelmatig te controleren op updates.)

(Video) Discord Bot Python Tutorial | Python Discord Bot Tutorial | Python Projects for Resume | Simplilearn

Nog steeds niet gelukt? Misschien is het beter om uw e-mailaccount helemaal opnieuw in te stellen. Probeer om een nieuw e-mailprofiel te maken.

Wanneer u offline wilt werken

Als u online met Outlook en uw e-mailserver werkt, ontvangt u nieuwe e-mailberichten zodra ze binnenkomen, en berichten die u verzendt, worden onmiddellijk verstuurd. Er kunnen echter momenten zijn waarop online werken niet praktisch is. Misschien is er bijvoorbeeld geen netwerkverbinding beschikbaar. Of misschien is er een netwerk beschikbaar, maar u wilt er geen verbinding mee maken omdat u uw gegevensplan hebt overschreden of omdat er kosten in rekening worden gebracht.

In Outlook kunt u daarom kiezen tussen online of offline werken, en dit kunt u automatisch of handmatig doen. Als u ervoor hebt gekozen om offline te werken, maar e-mail wilt verzenden en ontvangen, klikt u op Verzenden/Ontvangen > Alle mappen verzenden/ontvangen.

Overschakelen van offline naar online werken (7)

Offline werken met een Microsoft Exchange Server-account

Als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, worden uw berichten opgeslagen in uw postvak op de server. Wanneer u verbinding met de server hebt en online werkt, kunt u alle functies van Outlook gebruiken en bijvoorbeeld berichten openen, berichten van de ene map naar de andere verplaatsen en items verwijderen. Als u offline werkt, verliest u echter de toegang tot alle items op de server. In dat geval kunnen offlinemappen handig zijn, aangezien deze worden opgeslagen in een offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) op uw computer.

Het offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) is een exacte kopie van uw postvak in Exchange. Als u online bent, wordt het bestand automatisch met de server gesynchroniseerd, zodat beide exemplaren identiek zijn: wijzigingen in het ene exemplaar worden ook in het andere doorgevoerd. U kunt Outlook zodanig configureren dat het programma offline start wanneer er geen verbinding met Exchange kan worden gemaakt. U kunt ook handmatig schakelen tussen de online- en offlineverbindingsstatus en u kunt kiezen welke Exchange-mappen lokaal op uw computer worden bijgewerkt.

Als u met een e-mailaccount van Exchange werkt, is het raadzaam uw account met de Exchange-modus met cache te gebruiken. Als u in deze modus werkt, vervallen de meeste redenen om offline te werken. Het ontbreken van een netwerkverbinding zal u eigenlijk niet opvallen, omdat u uw werk met uw items kunt voortzetten.

Standaard wordt in de Exchange-modus met cache een offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) gemaakt, waarna een gesynchroniseerde kopie van de items in alle mappen in uw postvak wordt gedownload en beheerd. U werkt met uw gegevens op uw computer en Outlook synchroniseert deze gegevens met de server.

Of u nu op kantoor werkt of thuis of in een vliegtuig, wijzigingen in het netwerk of de beschikbaarheid ervan zijn voor u niet relevant. Als uw verbinding met Exchange wordt verbroken, kunt u het werk met uw gegevens gewoon voortzetten. Zodra de verbinding is hersteld, worden wijzigingen automatisch door Outlook gesynchroniseerd, waarna de mappen en items op de server en op uw computer weer identiek zijn. Het beheer van de verbinding met de server en het bijwerken van uw gegevens worden door Outlook verzorgd. Er bestaat geen aanleiding om over te schakelen op offline werken en u hoeft geen pogingen te doen een nieuwe verbinding met de server tot stand te brengen, want alles verloopt geheel automatisch.

Dankzij de Exchange-modus met cache hoeft u ook geen groepen voor verzenden/ontvangen in te stellen, want de mappen die u offline wilt gebruiken, worden voor u geselecteerd en gesynchroniseerd.

De enige reden die u misschien nog hebt om offline te werken, is dat u nauwkeurig wilt kunnen bepalen wat er naar de lokale kopie van uw Exchange-postvak wordt gedownload. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan situaties waarin u met een verbindingsapparaat of een verbindingsservice werkt waarbij de kosten afhankelijk zijn van de hoeveelheid gegevens die u downloadt. In de Exchange-modus met cache zijn al uw gegevens altijd up-to-date. Als u offline werkt, kunt u met groepen voor verzenden/ontvangen nader bepalen welk type en hoeveel informatie wordt gesynchroniseerd.

Wat als u geen Exchange-account gebruikt? Veel mensen gebruiken een POP3- of IMAP-account van hun internetprovider of een webaccount, zoals Outlook.com (voorheen Hotmail).

De snelste manier om offline te werken is gebruik te maken van de standaardinstellingen van Outlook. Als u deze instellingen wilt aanpassen, bijvoorbeeld de plaats waar het offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) wordt opgeslagen, volgt u de instructies in Aangepaste configuratie.

Snelle configuratie

 1. Klik op het tabblad Verzenden/Ontvangen, in de groep Voorkeuren, op Offline werken.

 2. Klik op OK als u een offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) wilt instellen.

  Standaard is het selectievakje Vragen bij opstarten zodat ik kan kiezen tussen offline werken en online werken ingeschakeld. Als u altijd online met Outlook wilt werken als er een verbinding beschikbaar is, schakelt u dit selectievakje uit.

Nadat het offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) is gemaakt en u Outlook opnieuw hebt gestart, moet u uw Exchange-postvak synchroniseren met het nieuwe bestand. Ga hiervoor als volgt te werk: Klik op het tabblad Verzenden/Ontvangen, in de groep Verzenden en ontvangen, op Alle mappen verzenden/ontvangen.

Aangepaste configuratie

Als u de instellingen voor het offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) wilt aanpassen, bijvoorbeeld de plaats waar het bestand op uw computer wordt opgeslagen, gaat u als volgt te werk:

 1. Als u dat nog niet hebt gedaan, maakt u een offline-Outlook-gegevensbestand (.ost).

  Een offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) maken

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  3. Selecteer het Exchange Server-account op het tabblad E-mail en klik vervolgens op Wijzigen.

  4. Klik op Meer instellingen.

  5. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op Instellingen van bestand met offlinemappen.

  6. Typ in het vak Bestand het pad naar het bestand dat u als OST-bestand wilt gebruiken.

   De standaardbestandsnaam is Outlook.ost. Als dit bestand al bestaat, wordt u gevraagd een nieuwe naam op te geven.

 2. Klik op het menu Bestand.

 3. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

 4. Selecteer uw Exchange-account op het tabblad E-mail en klik vervolgens op Wijzigen.

  (Video) Working with iPad® Offline Mode

 5. Klik op Meer instellingen.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Outlook altijd offline starten Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en vervolgens op Offline werken en inbelnetwerk gebruiken.

  2. Kiezen of u offline dan wel online werkt telkens als u Outlook start Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en schakel vervolgens het selectievakje Het type verbinding kiezen tijdens het starten in.

  3. Altijd een verbinding met het netwerk maken Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en klik vervolgens op Een verbinding maken met het netwerk.

  4. Outlook controleert automatisch of een verbinding met het netwerk beschikbaar is Klik op Verbindingsstatus automatisch vaststellen. Als in Outlook geen verbinding met de e-mailserver kan worden gemaakt, wordt Outlook automatisch offline gestart.

   Opmerking:Geef in het vak Seconden time-out voor serververbinding aan hoe lang gewacht moet worden op een reactie van de server, voordat het bericht verschijnt dat u opnieuw een verbinding moet proberen te maken of dat u offline moet werken.

Naar boven

Belangrijk: Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Offline werken

Wanneer u online werkt met Outlook 2007 en uw e-mailserver, ontvangt u nieuwe e-mail wanneer deze binnenkomt en wordt e-mail die u verzendt onmiddellijk verzonden. Op bepaalde momenten is online werken echter niet praktisch. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er geen netwerkverbinding beschikbaar is op de plaats waar u zich bevindt. Het komt ook wel eens voor dat er weliswaar een verbinding beschikbaar is, maar dat u deze niet wilt gebruiken omdat u de verbindingskosten wilt vermijden.

Als uw account verbonden is met Exchange, worden uw berichten opgeslagen in uw postvak op de server. Wanneer u een verbinding met de server hebt en online werkt, kunt u alle functies van Outlook gebruiken en bijvoorbeeld berichten openen, berichten van de ene map naar de andere verplaatsen en items verwijderen. Als u offline werkt, verliest u echter de toegang tot alle items op de server. In dat geval kunnen offlinemappen, die in een bestand met offlinemappen (.OST) op uw computer worden opgeslagen, nuttig zijn.

Het OST-bestand is een exacte kopie van uw postvak in Exchange. Als u online bent, wordt het OST-bestand automatisch met de server gesynchroniseerd, zodat beide exemplaren identiek zijn: wijzigingen in het ene exemplaar worden ook in het andere doorgevoerd. U kunt Outlook zodanig configureren dat het programma offline start wanneer er geen verbinding met Exchange kan worden gemaakt. U kunt ook handmatig schakelen tussen de online- en offlineverbindingsstatus en u kunt kiezen welke Exchange-mappen lokaal op uw computer worden bijgewerkt.

Als u met een e-mailaccount van Exchange werkt, is het raadzaam uw account met de Exchange-modus met cache te gebruiken. Als u in deze modus werkt, vervallen de meeste redenen om offline te werken. Het ontbreken van een netwerkverbinding zal u eigenlijk niet opvallen, omdat u uw werk met uw items kunt voortzetten.

Standaard wordt in de Exchange-modus met cache een bestand met offlinemappen (.OST) gemaakt, waarna een gesynchroniseerde kopie van de items in alle mappen in uw postvak wordt gedownload en beheerd. U werkt met uw gegevens op uw computer en Outlook synchroniseert deze gegevens met de server.

Of u nu op kantoor werkt of thuis of in een vliegtuig, wijzigingen in het netwerk of de beschikbaarheid ervan zijn voor u niet relevant. Als uw verbinding met Exchange wordt verbroken, kunt u het werk met uw gegevens gewoon voortzetten. Zodra de verbinding is hersteld, worden wijzigingen automatisch door Outlook gesynchroniseerd, waarna de mappen en items op de server en op uw computer weer identiek zijn. Het beheer van de verbinding met de server en het bijwerken van uw gegevens worden door Outlook verzorgd. Er bestaat geen aanleiding om over te schakelen op offline werken en u hoeft geen pogingen te doen een nieuwe verbinding met de server tot stand te brengen, want alles verloopt geheel automatisch.

Dankzij de Exchange-modus met cache hoeft u ook geen groepen voor verzenden/ontvangen in te stellen, want de mappen die u offline wilt gebruiken, worden voor u geselecteerd en gesynchroniseerd.

De enige reden die u misschien nog hebt om offline te werken, is dat u nauwkeurig wilt kunnen bepalen wat er naar de lokale kopie van uw Exchange-postvak wordt gedownload. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan situaties waarin u met een verbindingsapparaat of een verbindingsservice werkt waarbij de kosten afhankelijk zijn van de hoeveelheid gegevens die u downloadt. In de Exchange-modus met cache zijn al uw gegevens altijd up-to-date. Als u offline werkt, kunt u met groepen voor verzenden/ontvangen nader bepalen welk type en hoeveel informatie wordt gesynchroniseerd.

Wat als u geen Exchange-account gebruikt? Veel mensen gebruiken een POP3- of IMAP-account van hun internetprovider of een HTTP-account zoals Microsoft Windows Live Mail. Wanneer u online bent, is er een verbinding met de e-mailserver beschikbaar en worden in Outlook onmiddellijk de berichten van Exchange-, IMAP- en HTTP-accounts verzonden en ontvangen. De berichten van POP3-accounts worden onmiddellijk verzonden als het selectievakje Bij verbinding direct verzenden op het tabblad E-mailinstellingen is ingeschakeld (menu Extra, opdracht Opties). Als u offline werkt, wordt door alle accounts gebruikgemaakt van het schema voor zenden en ontvangen in het dialoogvenster Groepen voor verzenden/ontvangen. Bij IMAP-accounts zijn er geen mappen beschikbaar als u offline werkt.

Wanneer u offline werkt, wordt in Outlook alleen een verbinding met de e-mailserver gemaakt als u dat zelf beslist. Zolang u offline bent, wordt er niet geprobeerd een verbinding met uw e-mailserver te maken om te controleren of er nieuwe berichten zijn, om berichtkoppen die u hebt gemarkeerd te downloaden of om berichten te verzenden.

Naar boven

Als u een Microsoft Exchange-account hebt

U moet Outlook 2007 opnieuw starten als u wilt schakelen tussen online en offline werken. Overweeg het gebruik van de Exchange-modus met cache voor meer flexibiliteit wanneer u schakelt tussen de online- en offlineverbindingsstatus.

De snelste manier om offline te werken is gebruik te maken van de standaardinstellingen van Outlook. Als u deze instellingen wilt aanpassen, bijvoorbeeld de plaats waar het bestand met offlinemappen (.OST) wordt opgeslagen, volgt u de instructies in Aangepaste configuratie.

Snelle configuratie

 1. Klik op Offline werken in het menu Bestand.

  Overschakelen van offline naar online werken (8)

 2. Klik op OK als u een bestand met offlinemappen (.OST) wilt instellen.

  Standaard is het selectievakje Vragen bij opstarten zodat ik kan kiezen tussen offline werken en online werken ingeschakeld. Als u altijd online met Outlook wilt werken als er een verbinding beschikbaar is, schakelt u dit selectievakje uit.

  (Video) Goedopweg Werkgevers-Webinar 1 februari 2022; Hybride kun je leren | nu & straks

Nadat het OST-bestand is gemaakt en u Outlook hebt afgesloten en opnieuw hebt opgestart, moet u uw Exchange-postvak synchroniseren met het OST-bestand. De snelste manier om dat te doen, is als volgt: wijs Verzenden/ontvangen aan in het menu Extra en klik op Alles verzenden/ontvangen.

Aangepaste configuratie

Als u de instellingen voor het bestand met offlinemappen (.OST) wilt aanpassen, bijvoorbeeld de plaats waar het OST-bestand op uw computer wordt opgeslagen, gaat u als volgt te werk:

 1. Als u nog geen bestand met offlinemappen (.OST) hebt gemaakt, doet u dit nu.

  Een bestand met offlinemappen (.ost) maken

  1. Klik op Accountinstellingen in het menu Extra.

  2. Selecteer uw Exchange-account op het tabblad E-mail en klik vervolgens op Wijzigen.

  3. Klik op Meer instellingen.

  4. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op Instellingen van bestand met offlinemappen.

  5. Typ in het vak Bestand het pad naar het bestand dat u als OST-bestand wilt gebruiken.

   De standaardbestandsnaam is Outlook.ost. Als dit bestand al bestaat, wordt u gevraagd een nieuwe naam op te geven.

 2. Klik op Accountinstellingen in het menu Extra.

 3. Selecteer uw Exchange-account op het tabblad E-mail en klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Klik op Meer instellingen.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Outlook altijd offline starten Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en vervolgens op Offline werken en inbelnetwerk gebruiken.

  2. Kiezen of u offline dan wel online werkt telkens als u Outlook start Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en schakel vervolgens het selectievakje Het type verbinding kiezen tijdens het starten in.

  3. Altijd een verbinding met het netwerk maken Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en klik vervolgens op Een verbinding maken met het netwerk.

  4. Outlook controleert automatisch of een verbinding met het netwerk beschikbaar is Klik op Verbindingsstatus automatisch vaststellen. Als in Outlook geen verbinding met de e-mailserver kan worden gemaakt, wordt Outlook automatisch offline gestart.

   Opmerking:Geef in het vak Seconden time-out voor serververbinding aan hoe lang gewacht moet worden op een reactie van de server, voordat het bericht verschijnt dat u opnieuw een verbinding moet proberen te maken of dat u offline moet werken.

Als u uw Exchange-account in de Exchange-modus met cache gebruikt

 • Klik op Offline werken in het menu Bestand.

  Overschakelen van offline naar online werken (9)

Als u een POP3-, IMAP- of HTTP-account gebruikt

 • Klik op Offline werken in het menu Bestand.

  Overschakelen van offline naar online werken (10)

Naar boven

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community

Ondersteuning krijgen

Contact met ons opnemen

(Video) Coresuite Mobile App

FAQs

Hoe zet ik offline werken uit in Outlook? ›

Klik in het menu Bestand op Offline werken. Schakel het selectievakje Mij vragen bij opstarten in of uit, zodat ik offline of online kan werken en klik vervolgens op OK. Als u het selectievakje uit schakelt, Microsoft Outlook automatisch offline als er geen verbinding met de server beschikbaar is.

Wat is het verschil tussen online en offline werken? ›

Enkele voorbeelden: met e-mailprogramma's kunt u 'offline' werken als u eenmaal de e-mailberichten hebt opgehaald, als u niet bent ingelogd op uw account op sociale media bent u 'offline', en wanneer er een storing is op een website is deze tijdelijk 'offline'. Zie ook online.

Hoe kan ik mijn Outlook herstellen? ›

Kies Accountinstellingen > Accountinstellingen. Kies uw account (profiel) op het tabblad E-mail en kies vervolgens Herstellen.

Hoe verander je je status in Outlook? ›

Je status handmatig wijzigen
 1. Klik in de rechterbovenhoek op je avatar (foto of initialen).
 2. Klik onder je naam op je huidige status. Er wordt een klein venster met vijf mogelijkheden geopend.
 3. Selecteer de gewenste status.

Hoe zet je mail online? ›

Tablets met Google android
 1. Start de Gmail-app. Swipe vanaf het startscherm omhoog zodat je in de applade komt. ...
 2. E-mailadres toevoegen. Kies in het volgende scherm voor 'Een e-mailadres toevoegen'. ...
 3. Vul je gegevens in. ...
 4. Pas eventuele mail-instellingen aan. ...
 5. Controleer je accountopties. ...
 6. Extra account toevoegen.
Oct 10, 2022

Waarom staat teams offline? ›

Offline worden weergegeven is wanneer u wilt aangeven dat u niet bent aangemeld bij Teams, dus reageert u pas wanneer u weer online bent. U ontvangt nog steeds meldingen als iemand u een bericht sturen.

Is offline beter dan online? ›

Uw boodschap wordt beter onthouden.

Dat komt omdat er via offline communicatie meerdere zintuigen aangesproken worden, zoals gevoel en gehoor. Daarnaast wordt offline communicatie langer gelezen of bekeken dan online communicatie, waardoor het ook beter onthouden wordt.

Waarom offline gaan? ›

"Offline gaan kan je prioriteiten veranderen en je laten inzien wat jij echt belangrijk vindt," aldus de therapeut. "In plaats bezig zijn met social media, wat soms best uitputtend kan zijn, dwingt een pauze je om opnieuw naar jezelf en je leven te kijken."

Waarom heet het offline en online? ›

Iets is online (het Engelse woord voor op de lijn) wanneer het een actieve verbinding heeft met een netwerk, offline wanneer dit niet zo is. Deze term wordt vooral in de IT gebruikt.

Hoe verander ik mijn status? ›

Een statusupdate maken
 1. Start WhatsApp.
 2. Zorg dat u niet in een chat zit.
 3. Tik op het tabblad Status.
 4. Er zijn twee opties: Tik op het pictogram van een camera. Maak een nieuwe foto of video of kies een bestaande foto. ...
 5. Tik op de verzendknop (pictogram van een papieren vliegtuig).
Dec 6, 2022

Waar vind ik de instellingen van Outlook? ›

Open Outlook en selecteer Bestand. Gebruik de vervolgkeuzekeuze onder Accountgegevens om het account te selecteren dat u wilt wijzigen. Selecteer Accountinstellingen. Selecteer het type gegevens dat u wilt wijzigen.

Wat betekent een geel klokje in Outlook? ›

U bent bezet en wilt niet worden gestoord. In Lync wordt deze status ingesteld wanneer u volgens uw Outlook-agenda een afspraak hebt.

Hoe zet je Outlook van offline naar online? ›

Ga als volgt te werk:
 1. Klik op Verzenden/Ontvangen. Als Outlook is ingesteld op Offline werken, is deze knop gemarkeerd.
 2. Klik op Offline werken om weer online te gaan werken. Als er weer verbinding is met de server, heeft de knop Offline werken een effen achtergrond:

Hoe afwezigheidsassistent aanzetten in Outlook? ›

Een automatisch antwoord instellen
 1. Selecteer Bestand > Automatische antwoorden. ...
 2. Schakel in het dialoogvenster Automatische antwoorden het selectievakje Automatische antwoorden verzenden in. ...
 3. Typ op het tabblad Binnen mijn organisatie het antwoord dat u aan teamgenoten of collega's wilt verzenden wanneer u afwezig bent.

Waarom krijg ik geen mails binnen op Outlook? ›

Controleer uw Postvak UIT of uw postvakopslag om te zien wat ruimte in beslag neemt. Controleer het tabblad Overige en controleer of er geen filters zijn die voorkomen dat u al uw berichten ziet. Controleer de Email instellingen voor ongewenste e-mail en de map Ongewenste e-mail Email .

Wat is offline modus? ›

In de "offline"-modus kan u bepaalde functionaliteiten van de applicatie gebruiken zonder dat u verbonden bent met het internet.

Videos

1. Microsoft 365 Roadmap webinar update december 2022
(Wortell)
2. SchoonePC Nieuwsbrief #76
(Menno Schoone)
3. Privacy and Security on Windows 10: Deeper!
(TechsavvyProductions)
4. Steam Deck - How To Setup Dual Boot & Controller Setup ( Complete Guide )
(GameTechPlanet)
5. Offline werken - Design Space met Teddie B.
(TeddieB.)
6. Dubbele authenticatie webdiensten - demo (Consumentenbond)
(Consumentenbond)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 02/18/2023

Views: 6470

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.